Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky
Dátum: 06.11.2014
Poznámka:
FARNA, s.r.o.
Niklova 4346/0, 926 00 Sereď
Dátum: 23.06.2016
Poznámka:
Forable s.r.o.
Nám. sv. Imricha 923/21, 943 01 Štúrovo
Dátum: 18.06.2022
Poznámka:
FVE RS, s. r. o.
Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš
Dátum: 17.03.2016
Poznámka:
GEON ENERGY, s. r. o.
Horská 11/C, 831 52 Bratislava
Dátum: 10.05.2019
Poznámka:
GGE distribúcia, s. r. o.,
Robotnícka 2160, 017 34 Považská Bystrica
Dátum: 28.11.2023
Poznámka:
GLOBAL ENERGY, s. r. o.
Bajkalská 708/11, 821 02 Bratislava
Dátum: 08.12.2015
Poznámka:
GLOBAL ENERGY, s. r. o.
Bajkalská 708/11, 821 02 Bratislava
Dátum: 03.04.2017
Poznámka:
Grand Gastro s.r.o.
SNP 997/17, 924 00 Galanta
Dátum: 10.06.2022
Poznámka:
GVP, spol. s r. o. Humenné
Tolstého 1, 066 01 Humenné
Dátum: 16.05.2013
Poznámka:
IFM International Facility Management, s.r.o.
Pražská 502, 040 11 Košice
Dátum: 24.04.2014
Poznámka:
IKA TRANS, spol. s r.o.
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok
Dátum: 09.12.2021
Poznámka:
innogy Slovensko s. r. o.
Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava
Dátum: 02.10.2020
Poznámka:
IS - Mariánka s.r.o.
Česká 7/A, 831 03 Bratislava
Dátum: 08.12.2015
Poznámka:
ISTROCENTRUM s. r. o.
Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Dátum: 14.12.2023
Poznámka:
Istrochem Reality, a.s.
Nobelova č. 34, 836 05 Bratislava
Dátum: 14.12.2021
Poznámka:
Istrochem Reality, a.s.
Nobelova č. 34, 836 05 Bratislava
Dátum: 25.10.2016
Poznámka:
Jozef Škvarka - JUMBO
Aleja Slobody 1889/46, 026 01 Dolný Kubín
Dátum: 29.03.2016
Poznámka:
KGJ Invest a. s.
Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava
Dátum: 28.01.2019
Poznámka:
KMF SLOVAKIA, s. r. o.
Jasovská 3183/39, 851 07 Bratislava - Petržalka
Dátum: 14.12.2021
Poznámka: