Tlmačská energetická, s. r. o.
Kotlárska 64/2, 935 21 Tlmače
Dátum: 11.01.2016
Poznámka:
TMC Servis s.r.o.
Alstrova 6061/129, 831 06 Bratislava
Dátum: 11.02.2022
Poznámka:
TMT Energy, a.s.
Františkánska 4, 917 01 Trnava
Dátum: 22.10.2018
Poznámka:
TRANSFER ENERGY, s.r.o.
Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Dátum: 04.12.2023
Poznámka:
Trenčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
1. mája 11, 911 01 Trenčín
Dátum: 24.10.2017
Poznámka:
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.
so sídlom 1. mája 11, 911 01 Trenčín
Dátum: 12.03.2015
Poznámka:
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.
1. mája 11; 911 01 Trenčín
Dátum: 13.04.2018
Poznámka:
TRENTEX Trenčín, spol. s r.o.
Gen. M. R. Štefánika 3056, 911 01 Trenčín
Dátum: 27.12.2023
Poznámka:
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Dátum: 18.12.2023
Poznámka:
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
Dátum: 31.12.2014
Poznámka:
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
Dátum: 10.04.2017
Poznámka:
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
Dátum: 09.10.2019
Poznámka:
TURZOVSKÁ DREVÁRSKA FABRIKA s.r.o.
Štúrova 37, 023 54 Turzovka
Dátum: 30.01.2018
Poznámka:
TWINLOGY s. r. o.
Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina
Dátum: 18.10.2017
Poznámka:
UR P6 s. r. o.,
Einsteinova 18, 851 01 Bratislava
Dátum: 11.12.2023
Poznámka:
Veolia Energia Levice, a.s.
Einsteinova 21, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka
Dátum: 18.12.2023
Poznámka:
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
Dátum: 27.12.2023
Poznámka:
Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.
Devínska cesta 30, 900 31 Stupava
Dátum: 28.11.2022
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Dátum: 04.05.2016
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Dátum: 23.10.2023
Poznámka: