SANIA Power s.r.o.
Nám. sv. Imricha 923/21, 943 01 Štúrovo
Dátum: 01.06.2022
Poznámka:
Senior Modrová, n.o.
Modrová 298, 916 35 Modrová
Dátum: 08.02.2016
Poznámka:
SLOBYTERM, spol. s r.o.
Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Dátum: 06.07.2021
Poznámka:
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
Dátum: 13.02.2020
Poznámka:
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
Dátum: 13.10.2014
Poznámka:
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
Dátum: 29.09.2016
Poznámka:
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
Dátum: 09.09.2019
Poznámka:
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Einsteinova 21, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka
Dátum: 21.09.2022
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
Dátum: 20.03.2023
Poznámka:
Služby pre bývanie, s. r. o.
Krátka 2412, 911 01 Trenčín
Dátum: 28.11.2013
Poznámka:
SLUŽBYT, s.r.o.
Karpatská 56, 089 01 Svidník
Dátum: 07.03.2014
Poznámka:
SLV s.r.o.
Krajné 52, 916 16 Krajné 
Dátum: 04.02.2022
Poznámka:
Snina Energy, s. r. o.
Strojárska 4455/89A, 069 01 Snina
Dátum: 07.12.2023
Poznámka:
SPOLGAS s.r.o.
Fügnerova 1233, 440 01 Louny, Česká republika
Dátum: 21.06.2022
Poznámka:
SPV ĽADOVO 5, s.r.o.
K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava
Dátum: 15.08.2014
Poznámka:
SPV ĽADOVO 6, s.r.o.
K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava
Dátum: 25.07.2014
Poznámka:
SPV ĽADOVO 7, s.r.o.
K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava
Dátum: 25.07.2014
Poznámka:
St. Nicolaus, a.s.
ul. 1.mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš
Dátum: 07.08.2014
Poznámka:
STENERGYS, s.r.o.
SNP 15/33, 965 01 Žiar nad Hronom
Dátum: 18.12.2023
Poznámka:
Stovateam s.r.o.
Plzenská 2, 080 01 Prešov
Dátum: 14.05.2013
Poznámka: