Dňa 27.06.2022 sa uskutočnilo medzinárodné online rokovanie, ktorého sa zúčastnili zástupcovia ÚRSO na čele s jeho predsedom Andrejom Jurisom a tiež vedúci predstavitelia spoločnosti OKTE, a.s. Za Ukrajinu to boli predstavitelia ministerstva pre energetiku, regulačného úradu NEURC, a zástupcovia prevádzkovateľa trhu s elektrinou OREE. Cieľom podujatia bolo oboznámenie sa s fungovaním trhov v oboch krajinách a prehĺbenie vzájomnej spolupráce.
Rokovanie s ukrajinskými partnermi – riešilo sa aj prepojenie trhov Zobraziť galériu
Na online rokovaní prebehla okrem iného vzájomná prezentácia fungovania trhov s elektrinou na Slovensku a na Ukrajine, diskutovalo sa o možnostiach ich ďalšieho rozvoja, s cieľom implementovať právne predpisy EÚ a umožniť tak prepojenie trhov (market coupling) Ukrajiny s EÚ. Ukrajinská strana sa tiež zaujímala o proces určenia NEMO v podmienkach trhu v SR, o právne predpisy a regulačný rámec.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Predpokladám, že vzájomná spolupráca Slovenska a Ukrajiny v oblasti energetiky a regulácie bude naďalej pokračovať. Vzhľadom na pripravované prepojenia trhov s energiami, bude Ukrajina aj v budúcnosti významným obchodným partnerom Slovenska a celej EÚ.“

Z rokovania vyplynulo, že v prípade potreby budú zorganizované ďalšie spoločné stretnutia aj za odbornej účasti regulovaných subjektov, s cieľom podporiť ukrajinských kolegov v ich úsilí implementovať potrebné kroky pre harmonizované obchodovanie s EÚ na trhu s elektrinou.