Dňa 13. mája 2024 sa uskutočnilo mimoriadne rokovanie predsedu úradu Jozefa Holjenčíka s riaditeľom Agentúry EÚ pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) Christianom Zinglersenom a predsedníčkou Rady regulátorov pri ACER pani Clarou Poletti. Obe strany si online formou vymenili pohľady na dôležité otázky súčasného európskeho energetického a regulačného rámca, pričom Christian Zinglersen vyzdvihol aktívnu účasť ÚRSO v doterajšej spolupráci.
vlajky europskej unie Zobraziť galériu

Predseda úradu na stretnutí svojim partnerom z ACER okrem iného akcentoval dôležitosť zohľadnenia špecifík národných trhov pri implementácii cieľov vyplývajúcich z dohovoru Green Deal. Ide najmä
o problematiku závislosti jednotlivých trhov od zemného plynu, nekoordinovaného zavádzania elektromobilov, či nákladov na batériové úložiská s dopadom na ceny pre konečných odberateľov.

Riaditeľ ACER súhlasil s tým, že situácia členských štátov sa môže značne líšiť. Zároveň pripomenul ponaučenie, ktoré si sám zobral z nedávnej energetickej krízy – efektívna spolupráca všetkých členských štátov na dobre integrovaných trhoch s elektrinou a plynom v celej EÚ, prináša nielen výhody a úspory nákladov v porovnaní s „cestou na vlastnú päsť“ , ale v niektorých prípadoch aj zmiernenie akútnych rizík pre bezpečnosť dodávok.

Obe strany sa zhodli, že efektívna spolupráca národných regulátorov je dôležitým nástrojom na budovanie predvídateľného regulačného prostredia pre rozvoj hospodárstva na národnej i EÚ úrovni.

Riaditeľ ACER na stretnutí vyzdvihol aktívnu účasť ÚRSO v doterajšej spolupráci s tým, že  sa teší na jej pokračovanie.