Na pôde ÚRSO sa dňa 04. 05.2023 uskutočnilo úvodné zasadnutie nadrezortnej pracovnej skupiny ohľadom riešenia problému energetickej chudoby v SR. Jej členmi, okrem expertov úradu, sú aj zástupcovia ministerstva financií, ministerstva hospodárstva, ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ministerstva životného prostredia a Prognostického ústavu SAV.
Riešenie energetickej chudoby - úvodné zasadnutie nadrezortnej pracovnej skupiny Zobraziť galériu

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Vnímame akútnosť potreby riešenia problematiky energetickej chudoby v SR, lebo energetická kríza naďalej pretrváva. Verím, že sa nám podarí spoločne vytvoriť kľúčové základy ochrany domácností ohrozených energetickou chudobou.“

Členovia nadrezortnej pracovnej skupiny sa na stretnutí dohodli na pokračovaní vzájomnej spolupráce, ktorá bude detailizovať úradom vypracovanú koncepciu na riešenie problému energetickej chudoby, ktorú už vláda SR zobrala na vedomie.