ÚRSO pozorne sleduje kroky Európskej komisie (EK), ktorá minulý týždeň predstavila plán REPowerEU, ktorý reaguje na dopady narušenia globálneho trhu s energiou spôsobeného ruskou inváziou na Ukrajinu.
REPowerEU: Plán EK na rýchle zníženie závislosti od ruských fosílnych palív a urýchlenie zelenej transformácie Zobraziť galériu
Transformácia európskeho energetického systému sa podľa EK teraz javí ešte naliehavejšie ako kedykoľvek predtým, a to z dvoch dôvodov: prvým je navrhované ukončenie závislosti EÚ od ruských fosílnych palív, za ktoré občania únie platia takmer 100 miliárd eur ročne, a druhým je riešenie klimatickej krízy. Opatrenia navrhnuté v pláne REPowerEU môžu reagovať na túto ambíciu prostredníctvom úspor energie, diverzifikácie dodávok energie a urýchleného zavádzania obnoviteľných zdrojov energie s cieľom nahradiť fosílne palivá v domácnostiach, priemysle a výrobe elektriny.

Viac informácií nájdete tu:
https://slovakia.representation.ec.europa.eu/news/repowereu-plan-na-rychle-znizenie-zavislosti-od-ruskych-fosilnych-paliv-na-urychlenie-zelenej-2022-05-18_sk