Úrad po úspešnom nultom ročníku Regulačného sandboxu otvára nový ročník projektu a ponúka možnosť priebežne sa prihlasovať pre všetkých záujemcov. Cieľom Regulačného sandboxu je podpora inovácií v sieťových odvetviach v SR (elektroenergetika, plynárenstvo, teplárenstvo, vodohospodárstvo) s cieľom priniesť prínosy z nových riešení pre odberateľov.
lightbulb-g66301a860_1280 Zobraziť galériu

Do Regulačného sandboxu sa môže prihlásiť ktokoľvek, kto je aktívny na trhu v sieťových odvetviach, napr.: akademické inštitúcie a orgány verejnej správy, regulované subjekty, iné podniky, vrátane malých a stredných firiem s inovatívnym produktom či službou, energetické spoločenstvá a tiež ďalší účastníci trhu.

Prihlášku je potrebné vyplniť podľa priloženého formulára a spolu s prílohami odoslať vo formáte pdf na emailovú adresu: sandbox@urso.gov.sk

Súhrnná veľkosť príloh emailu (súborov pdf) je max. do 10 MB. V prípade väčších príloh je tieto potrebné sprístupniť cez online úložisko a do emailu s priloženou samostatnou prihláškou vložiť URL linku na prístup k ostatným prílohám.

Od tohto ročníka je možné sa prihlasovať do Regulačného sandboxu priebežne počas celého roka, pričom úrad bude prihlášky vyhodnocovať v závislosti od termínu doručenia v približne trojmesačných intervaloch. Prihlášky prijaté do 31. 07. 2023 úrad vyhodnotí v predpokladanom termíne do 30.10.2023. Prihlášky prijaté v auguste 2023 a ďalších mesiacoch budú vyhodnocované priebežne, pričom úrad žiadateľa upovedomí o očakávanom termíne vyhodnotenia návrhu projektu prihláseného do Regulačného sandboxu.

V prípade otázok je vám k dispozícii kontaktný email: sandbox@urso.gov.sk

Prihlasovací formulár nájdete tu: Formulár_Žiadosť o účasť _1.ročník_2023_v3_final

Dôležité informácie o Regulačnom sandboxe ÚRSO: Podmienky účasti v RegSandboxe_1.ročník_2023 - v4_final