Predseda úradu Andrej Juris dňa 03.05.2023 otvoril svojou prezentáciou "Regulačné poučenia z energetickej
krízy a hlavné zmeny v pravidlách trhu s elektrinou a plynom" 13. ročník konferencie smart metering/smart grid, ktorá sa uskutočnila v Bratislave hybridnou prezenčno-virtuálnou formou. Témou konferencie bola energetická kríza ako výzva - vývoj, trendy, riešenia.
3. Zobraziť galériu

Andrej Juris sa zameral na rôzne aspekty energetickej krízy v EÚ i v SR, ako sú napríklad neistota na trhoch s energetickými surovinami, obavy o energetickú bezpečnosť, či porovnanie situácie v jednotlivých členských krajinách EÚ, vrátane prehľadu prijatých opatrení zo strany ÚRSO a vlády SR na zmiernenie dopadov energetickej krízy na priemysel a odberateľov. Výzvou pre SR ako i členské štáty EÚ sa do budúcnosti javí potreba reagovať a preskúmať vhodné scenáre a modely energetických systémov na zachovanie energetickej bezpečnosti a stability na trhu s energiami.

Prezentácia "Regulačné poučenia z energetickej krízy a hlavné zmeny v pravidlách trhu s elektrinou a plynom" tu: 20230503-eFOCUS-URSO-final