EK sa rozhodla v rámci tzv. Nástroja technickej pomoci, podporiť projekt ÚRSO: „Reforma regulačného rámca sieťových odvetví“.
Projekt ÚRSO uspel u Európskej komisie Zobraziť galériu

Hlavným cieľom EK v rámci tzv. Nástroja technickej pomoci je podporiť kvalitné projekty, ktoré pomôžu krajinám EÚ pri vykonávaní štrukturálnych reforiem podporujúcich rast hospodárstva. ÚRSO uspel s projektom komplexnej reformy a modernizácie regulačného rámca sieťových odvetví v SR.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Rozhodnutie Európskej komisie vítam a vnímam ho ako prejav dôvery voči ÚRSO. Plánovaná reforma  napomôže prenastaveniu regulačného rámca ÚRSO v kontexte európskeho legislatívneho balíčka „Čistá energia pre všetkých Európanov“, ako aj rozvoju inovácií, účinnej ochrane spotrebiteľov a celkovej transformácií energetického sektoru v SR.“

V rámci projektu budú slovenskí a európski experti spolupracovať na optimálnej transpozícii Európskeho balíka čistej energie do našej legislatívy. Potrebné legislatívne zmeny a reformu je potrebné vykonať najneskôr do roku 2022.

Výsledkom reformy bude posilnenie udržateľnosti a ochrany životného prostredia, podpora inovácií, ale aj ochrana zraniteľných spotrebiteľov či odstránenie bariér aktívnej účasti na trhu s energiami.