Burza: PXE Praha
Produkt: F PXE SK BL CAL-22
Obdobie: od 1.1.2021 do 30.6.2021
Aritmetický priemer denných cien: 61,2077 €/MWh

 

 

 

 

Uvedená cena sa uplatní pri cenovej regulácii v elektroenergetike pre rok 2022
v rozsahu podľa vyhlášky č. 18/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[02.07.2021]


Burza: PXE Praha
Produkt: F PXE SK BL CAL-21
Obdobie: od 1.1.2020 do 30.6.2020
Aritmetický priemer denných cien: 46,1081 €/MWh

 

 

 

 

Uvedená cena sa uplatní pri cenovej regulácii v elektroenergetike pre rok 2021
v rozsahu podľa vyhlášky č. 18/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[02.07.2020]


Burza: PXE Praha
Produkt: F PXE SK BL CAL-20
Obdobie: od 1.1.2019 do 30.6.2019
Aritmetický priemer denných cien: 51,8529 €/MWh

 

 

 

 

Uvedená cena sa uplatní pri cenovej regulácii v elektroenergetike pre rok 2020
v rozsahu podľa vyhlášky č. 18/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[02.07.2019]


Burza: PXE Praha
Produkt: F PXE SK BL CAL-19
Obdobie: od 1.1.2018 do 30.6.2018
Aritmetický priemer denných cien: 40,4900 €/MWh

 

 

 

 

Uvedená cena sa uplatní pri cenovej regulácii v elektroenergetike pre rok 2019
v rozsahu podľa vyhlášky č. 18/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[02.07.2018]


Burza: PXE Praha
Produkt: F PXE SK BL CAL-18
Obdobie: od 1.1.2017 do 30.6.2017
Aritmetický priemer denných cien: 31,7723 €/MWh

 

 

 

 

Uvedená cena sa uplatní pri cenovej regulácii v elektroenergetike pre rok 2018
v rozsahu podľa vyhlášky č. 18/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[04.07.2017]