Burza: PXE Praha
Produkt: F PXE SK BL CAL-17
Obdobie: od 1.1.2016 do 30.6.2016
Aritmetický priemer denných cien: 26,9339 €/MWh

 

 

 

 

Uvedená cena sa uplatní pri cenovej regulácii v elektroenergetike pre rok 2017
v rozsahu podľa vyhlášky č. 221/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[06.07.2016]


Burza: PXE Praha
Produkt: F PXE SK BL CAL-16
Obdobie: od 1.1.2015 do 30.6.2015
Aritmetický priemer denných cien: 33,8520 €/MWh

 

 

 

 

Uvedená cena sa uplatní pri cenovej regulácii v elektroenergetike pre rok 2016
v rozsahu podľa vyhlášky č. 221/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[30.07.2015]