Úrad pozýva regulované subjekty, ktoré podnikajú v oblasti vodného hospodárstva, na online prezentáciu k novej vyhláške, podľa ktorej sa bude postupovať pri určení maximálnych cien na nové regulačné obdobie. Viac info ďalej v obsahu:
Prezentácia k novej vyhláške v oblasti vodného hospodárstva - potvrďte prosím svoj záujem Zobraziť galériu
Záujem o prezentáciu je potrebný spolu s uvedením názvu regulovaného subjektu potvrdiť prostredníctvom e-mailu na adresu jana.kalinova@urso.gov.sk. O presnom termíne konania prezentácie budú regulované subjekty, ktoré potvrdili záujem, informované e-mailom. V prípade väčšieho záujmu sa prezentácia uskutoční vo viacerých termínoch v týždni od 19. 9. 2022.