ENERGO DISTRIBÚCIA, s.r.o.
Osloboditeľov 37, Košice
Dátum: 06.09.2021
MKM - servis, s.r.o.,
Dlhá 88, Žilina
Dátum: 12.08.2021
JMB, s.r.o.
V.Žingora 11229/32B, Martin
Dátum: 28.07.2021
TRANSFER ENERGY, s.r.o.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 06.07.2021
Letisko Košice - Airport Košice a.s.
Letisko Košice, Košice IV
Dátum: 07.04.2021
ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce
Štefana Tučeka 23, Michalovce
Dátum: 12.03.2021
Lindner Immo Slovakia s.r.o.
Galvániho 15B, Bratislava - Devín
Dátum: 29.01.2021
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu č. 0003/2021/E-PP, Zrušené rozhodnutím číslo 0003/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0003/2023/E-ZR
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 16.12.2020
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 30.11.2020
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 20.10.2020
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 28.09.2020
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 17.12.2019
TWINLOGY s. r. o.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 03.12.2019
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 25.09.2019
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 31.05.2019
ČEZ Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 27.05.2019
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 11.03.2019
Poznámka: , K Rozhodnutiu číslo 0005/2019/E-PP bola vydaná oprava rozhodnutia zo dňa 28.03.2019, [PDF]
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 25.02.2019
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 18.02.2019
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 08.02.2019
Poznámka: , mení rozhodnutia číslo 0031/2014/E-PP [PDF]