Slovenská energetika, a.s.
Bytčianska 371/121, Žilina
Dátum: 09.06.2022
KLF-Distribúcia, s.r.o.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 07.06.2022
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa
Dátum: 30.05.2022
Veolia Energia Levice, a.s.
Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 30.05.2022
Daifel finance, a.s.
Nitrianska 99, Hlohovec
Dátum: 11.05.2022
GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 10.05.2022
BIOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o.
Hviezdoslavova 168/168, Ladce
Dátum: 28.04.2022
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 21.12.2021
Mondi SCP, a.s.
Tatranská cesta 3, Ružomberok
Dátum: 10.12.2021
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 02.12.2021
PPKK distribúcia, s.r.o.
Kostolné Kračany 35 , Kostolné Kračany
Dátum: 23.11.2021
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
P.O.BOX 45, Karloveská 2, Bratislava
Dátum: 18.11.2021
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu č. 0112/2021/E-PP, Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0021/2022/E-ZR
TRENTEX Trenčín, spol. s r.o.
M.R.Štefánika 379/19, Trenčín
Dátum: 16.11.2021
SLUŽBYT, s.r.o.
Karpatská 56, Svidník
Dátum: 12.11.2021
Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, Martin
Dátum: 11.11.2021
KLF-Distribúcia, s.r.o.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 10.11.2021
CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1, Humenné
Dátum: 08.11.2021
Slovenská plavba a prístavy a.s.
Horárska 12, Bratislava
Dátum: 07.09.2021
ENEF s.r.o.
Gagarinova 1218/4, Holíč
Dátum: 07.09.2021
Druhá prenosová, s. r. o.
Kolonáda Bojnice 944, Bojnice
Dátum: 07.09.2021