BUČINA ZVOLEN, a.s.
Novozámocká cesta 222, Nitra
Dátum: 24.04.2007
Poznámka:
PPS Group a.s.
Tajovského 7, Detva
Dátum: 20.06.2008
Poznámka:
ARJ Servis, s.r.o.
Továrenská 2, Michalovce
Dátum: 30.03.2010
Poznámka:
EXPORT-IMPORT, s.r.o. Bardejov
Dukelská 19, Bardejov
Dátum: 29.04.2010
Poznámka:
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Letisko M. R. Štefánika, Bratislava II
Dátum: 17.05.2012
Poznámka:
PASPOL SK, spol. s r.o.
, Pravenec 420
Dátum: 11.07.2012
Poznámka:
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Drieňová 24, Bratislava
Dátum: 06.08.2013
Poznámka:
I. S. Servis s. r. o.
Dolné Rudiny 1, Žilina
Dátum: 19.09.2013
Poznámka:
Duchonka s.r.o.
1. mája 205, Prašice
Dátum: 12.11.2013
Poznámka:
BBF elektro s.r.o.
Radlinského 17/B, Spišská Nová Ves
Dátum: 03.07.2014
Poznámka:
TERAPO, spol. s r.o.
Nám. Ľ. Štúra 16, Banská Bystrica
Dátum: 07.07.2014
Poznámka:
Dalkia a.s.
Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 21.08.2014
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 22.08.2014
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 12.12.2014
Poznámka:
LOJECT 1 s.r.o.
Šoltésovej 2, Bratislava
Dátum: 20.04.2015
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 09.07.2015
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 09.07.2015
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 21.12.2015
Poznámka:
ZSE Development, s.r.o.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 01.02.2016
Poznámka:
TERAPO, spol. s r.o.
Nám. Ľ. Štúra 16, Banská Bystrica
Dátum: 22.03.2016
Poznámka: