PASPOL SK, spol. s r.o.
, Pravenec 420
Dátum: 11.07.2012
Poznámka:
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Letisko M. R. Štefánika, Bratislava II
Dátum: 17.05.2012
Poznámka:
EXPORT-IMPORT, s.r.o. Bardejov
Dukelská 19, Bardejov
Dátum: 29.04.2010
Poznámka:
ARJ Servis, s.r.o.
Továrenská 2, Michalovce
Dátum: 30.03.2010
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 21.12.2021
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
P.O.BOX 45, Karloveská 2, Bratislava
Dátum: 18.11.2021
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu č. 0112/2021/E-PP, Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0021/2022/E-ZR
TRENTEX Trenčín, spol. s r.o.
M.R.Štefánika 379/19, Trenčín
Dátum: 16.11.2021
SLUŽBYT, s.r.o.
Karpatská 56, Svidník
Dátum: 12.11.2021
Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, Martin
Dátum: 11.11.2021
KLF-Distribúcia, s.r.o.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 10.11.2021
CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1, Humenné
Dátum: 08.11.2021
PPS Group a.s.
Tajovského 7, Detva
Dátum: 20.06.2008
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 24.11.2022
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 30.09.2022
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 06.09.2022
Poznámka:
SLOVENSKÁ ENERGETICKÁ A OBCHODNÁ s.r.o.
Šebastovská 2, Prešov
Dátum: 08.08.2022
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu č. 0081/2022/E-PP, Zrušené rozhodnutím číslo 0003/2024/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0003/2024/E-ZR
LEVEL ENERGY SLOVAKIA s.r.o.
Šebastovská 2, Prešov
Dátum: 05.08.2022
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu č. 0080/2022/E-PP, Zrušené rozhodnutím číslo 0002/2024/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0002/2024/E-ZR
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 29.06.2022
Poznámka:
MEOPTIS, s.r.o.
J. Hagaru 9, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 22.06.2022
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 16.06.2022