ZSE Development, s.r.o.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 01.02.2016
Poznámka:
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Drieňová 24, Bratislava
Dátum: 06.08.2013
Poznámka:
Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 23.03.2023
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 03.04.2024
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 21.12.2023
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 10.03.2023
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 23.02.2024
Poznámka:
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
P.O.BOX 45, Karloveská 2, Bratislava
Dátum: 18.11.2021
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu č. 0112/2021/E-PP, Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0021/2022/E-ZR
TWINLOGY s. r. o.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 03.12.2019
TRENTEX Trenčín, spol. s r.o.
M.R.Štefánika 379/19, Trenčín
Dátum: 16.11.2021
TERMMING, a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 24.08.2016
Poznámka:
TERAPO, spol. s r.o.
Nám. Ľ. Štúra 16, Banská Bystrica
Dátum: 07.07.2014
Poznámka:
TERAPO, spol. s r.o.
Nám. Ľ. Štúra 16, Banská Bystrica
Dátum: 22.03.2016
Poznámka:
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 03.04.2024
Poznámka:
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 29.12.2023
Poznámka:
SLUŽBYT, s.r.o.
Karpatská 56, Svidník
Dátum: 12.11.2021
SLOVENSKÁ ENERGETICKÁ A OBCHODNÁ s.r.o.
Šebastovská 2, Prešov
Dátum: 08.08.2022
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu č. 0081/2022/E-PP, Zrušené rozhodnutím číslo 0003/2024/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0003/2024/E-ZR
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 30.09.2022
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 21.12.2021
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 29.01.2024
Poznámka: