Daifel finance, a.s.
Nitrianska 99, Hlohovec
Dátum: 11.05.2022
GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 10.05.2022
BIOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o.
Hviezdoslavova 168/168, Ladce
Dátum: 28.04.2022
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 21.12.2021
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
P.O.BOX 45, Karloveská 2, Bratislava
Dátum: 18.11.2021
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu č. 0112/2021/E-PP, Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0021/2022/E-ZR
TRENTEX Trenčín, spol. s r.o.
M.R.Štefánika 379/19, Trenčín
Dátum: 16.11.2021
SLUŽBYT, s.r.o.
Karpatská 56, Svidník
Dátum: 12.11.2021
Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, Martin
Dátum: 11.11.2021
KLF-Distribúcia, s.r.o.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 10.11.2021
CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1, Humenné
Dátum: 08.11.2021
ENEF s.r.o.
Gagarinova 1218/4, Holíč
Dátum: 07.09.2021
JMB, s.r.o.
V.Žingora 11229/32B, Martin
Dátum: 28.07.2021
Letisko Košice - Airport Košice a.s.
Letisko Košice, Košice IV
Dátum: 07.04.2021
Lindner Immo Slovakia s.r.o.
Galvániho 15B, Bratislava - Devín
Dátum: 29.01.2021
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu č. 0003/2021/E-PP, Zrušené rozhodnutím číslo 0003/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0003/2023/E-ZR
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 16.12.2020
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 30.11.2020
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 20.10.2020
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 28.09.2020
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 17.12.2019
TWINLOGY s. r. o.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 03.12.2019