ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 16.06.2022
ENEF s.r.o.
Gagarinova 1218/4, Holíč
Dátum: 07.09.2021
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa
Dátum: 30.05.2022
Duchonka s.r.o.
1. mája 205, Prašice
Dátum: 12.11.2013
Poznámka:
Dalkia a.s.
Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 21.08.2014
Poznámka:
Daifel finance, a.s.
Nitrianska 99, Hlohovec
Dátum: 11.05.2022
CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1, Humenné
Dátum: 08.11.2021
ČEZ Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 27.05.2019
BUČINA ZVOLEN, a.s.
Novozámocká cesta 222, Nitra
Dátum: 24.04.2007
Poznámka:
BIOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o.
Hviezdoslavova 168/168, Ladce
Dátum: 28.04.2022
BBF elektro s.r.o.
Radlinského 17/B, Spišská Nová Ves
Dátum: 03.07.2014
Poznámka:
ARJ Servis, s.r.o.
Továrenská 2, Michalovce
Dátum: 30.03.2010
Poznámka: