PPS Group a.s.
Tajovského 7, Detva
Dátum: 20.06.2008
Poznámka:
PASPOL SK, spol. s r.o.
, Pravenec 420
Dátum: 11.07.2012
Poznámka:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 05.12.2023
Poznámka: , Rozhodnutie č. 0009/2023/E-PP ruší rozhodnutie číslo 0009/2014/E-PP [PDF] v znení neskorších rozhodnutí. Rozhodnutie č. 0009/2023/E-PP z 05.12.2023 úrad vydal s účinnosťou k 01.01.2024
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 25.04.2023
Poznámka:
MEOPTIS, s.r.o.
J. Hagaru 9, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 22.06.2022
Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, Martin
Dátum: 11.11.2021
LOJECT 1 s.r.o.
Šoltésovej 2, Bratislava
Dátum: 20.04.2015
Poznámka:
Lindner Immo Slovakia s.r.o.
Galvániho 15B, Bratislava - Devín
Dátum: 29.01.2021
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu č. 0003/2021/E-PP, Zrušené rozhodnutím číslo 0003/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0003/2023/E-ZR
LEVEL ENERGY SLOVAKIA s.r.o.
Šebastovská 2, Prešov
Dátum: 05.08.2022
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu č. 0080/2022/E-PP, Rozhodnutie číslo 0080/2022/E-PP ruší rozhodnutie číslo 0002/2024/E-ZR (PDF)
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Letisko M. R. Štefánika, Bratislava II
Dátum: 17.05.2012
Poznámka:
KLF-Distribúcia, s.r.o.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 10.11.2021
KLF-Distribúcia, s.r.o.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 07.06.2022
JMB, s.r.o.
V.Žingora 11229/32B, Martin
Dátum: 28.07.2021
ISTROCENTRUM s. r. o.
Mlynské nivy 16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 02.02.2023
Poznámka: , Rozhodnutie číslo 0001/2023/E-PP ruší rozhodnutie číslo 0059/2022/E-PP [PDF]
ISTROCENTRUM s. r. o.
Mlynské nivy 16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 21.12.2023
Poznámka:
I. S. Servis s. r. o.
Dolné Rudiny 1, Žilina
Dátum: 19.09.2013
Poznámka:
GGE distribúcia, s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 21.12.2023
Poznámka:
GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 10.05.2022
EXPORT-IMPORT, s.r.o. Bardejov
Dukelská 19, Bardejov
Dátum: 29.04.2010
Poznámka:
ENGIE Services a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 24.08.2016
Poznámka: