Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 31.05.2019
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 25.02.2019
Poznámka:
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 12.07.2022
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 16.03.2023
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 27.06.2017
Poznámka: , Rozhodnutie číslo 0012/2017/E-PP mení rozhodnutie číslo 0056/2014/E-PP [PDF]
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 05.12.2014
Poznámka: , Rozhodnutie číslo 0056/2014/E-PP bolo zmenené rozhodnutím číslo 0012/2017/E-PP [PDF]
TERAPO, spol. s r.o.
Nám. Ľ. Štúra 16, Banská Bystrica
Dátum: 07.07.2014
Poznámka:
TERAPO, spol. s r.o.
Nám. Ľ. Štúra 16, Banská Bystrica
Dátum: 22.03.2016
Poznámka:
TERMMING, a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 24.08.2016
Poznámka:
TRENTEX Trenčín, spol. s r.o.
M.R.Štefánika 379/19, Trenčín
Dátum: 16.11.2021
TWINLOGY s. r. o.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 03.12.2019
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
P.O.BOX 45, Karloveská 2, Bratislava
Dátum: 18.11.2021
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu č. 0112/2021/E-PP, Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0021/2022/E-ZR
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 16.12.2020
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 18.02.2019
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 19.05.2017
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 23.03.2015
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 14.07.2014
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 09.08.2016
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 10.03.2023
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 20.10.2020