KLF-Distribúcia, s.r.o.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 10.11.2021
KLF-Distribúcia, s.r.o.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 07.06.2022
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Letisko M. R. Štefánika, Bratislava II
Dátum: 17.05.2012
Poznámka:
LEVEL ENERGY SLOVAKIA s.r.o.
Šebastovská 2, Prešov
Dátum: 05.08.2022
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu č. 0080/2022/E-PP, Zrušené rozhodnutím číslo 0002/2024/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0002/2024/E-ZR
Lindner Immo Slovakia s.r.o.
Galvániho 15B, Bratislava - Devín
Dátum: 29.01.2021
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu č. 0003/2021/E-PP, Zrušené rozhodnutím číslo 0003/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0003/2023/E-ZR
LOJECT 1 s.r.o.
Šoltésovej 2, Bratislava
Dátum: 20.04.2015
Poznámka:
Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, Martin
Dátum: 11.11.2021
MEOPTIS, s.r.o.
J. Hagaru 9, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 22.06.2022
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 05.12.2023
Poznámka: , Rozhodnutie č. 0009/2023/E-PP ruší rozhodnutie číslo 0009/2014/E-PP [PDF] v znení neskorších rozhodnutí. Rozhodnutie č. 0009/2023/E-PP z 05.12.2023 úrad vydal s účinnosťou k 01.01.2024
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 25.04.2023
Poznámka:
PASPOL SK, spol. s r.o.
, Pravenec 420
Dátum: 11.07.2012
Poznámka:
PPS Group a.s.
Tajovského 7, Detva
Dátum: 20.06.2008
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 30.09.2022
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 21.12.2021
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 29.01.2024
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 30.11.2020
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 28.09.2020
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 25.09.2019
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 17.12.2019
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 01.03.2018
Poznámka: