ARJ Servis, s.r.o.
Továrenská 2, Michalovce
Dátum: 30.03.2010
Poznámka:
BBF elektro s.r.o.
Radlinského 17/B, Spišská Nová Ves
Dátum: 03.07.2014
Poznámka:
BIOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o.
Hviezdoslavova 168/168, Ladce
Dátum: 28.04.2022
BUČINA ZVOLEN, a.s.
Novozámocká cesta 222, Nitra
Dátum: 24.04.2007
Poznámka:
ČEZ Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 27.05.2019
CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1, Humenné
Dátum: 08.11.2021
Daifel finance, a.s.
Nitrianska 99, Hlohovec
Dátum: 11.05.2022
Dalkia a.s.
Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 21.08.2014
Poznámka:
Duchonka s.r.o.
1. mája 205, Prašice
Dátum: 12.11.2013
Poznámka:
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa
Dátum: 30.05.2022
ENEF s.r.o.
Gagarinova 1218/4, Holíč
Dátum: 07.09.2021
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 16.06.2022
ENGIE Services a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 24.08.2016
Poznámka:
EXPORT-IMPORT, s.r.o. Bardejov
Dukelská 19, Bardejov
Dátum: 29.04.2010
Poznámka:
GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 10.05.2022
GGE distribúcia, s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 21.12.2023
Poznámka:
I. S. Servis s. r. o.
Dolné Rudiny 1, Žilina
Dátum: 19.09.2013
Poznámka:
ISTROCENTRUM s. r. o.
Mlynské nivy 16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 02.02.2023
Poznámka: , Rozhodnutie číslo 0001/2023/E-PP ruší rozhodnutie číslo 0059/2022/E-PP [PDF]
ISTROCENTRUM s. r. o.
Mlynské nivy 16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 21.12.2023
Poznámka:
JMB, s.r.o.
V.Žingora 11229/32B, Martin
Dátum: 28.07.2021