SLUŽBYT, s.r.o.
Karpatská 56, Svidník
Dátum: 12.11.2021
TRENTEX Trenčín, spol. s r.o.
M.R.Štefánika 379/19, Trenčín
Dátum: 16.11.2021
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
P.O.BOX 45, Karloveská 2, Bratislava
Dátum: 18.11.2021
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu č. 0112/2021/E-PP, Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0021/2022/E-ZR
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 21.12.2021
ARJ Servis, s.r.o.
Továrenská 2, Michalovce
Dátum: 30.03.2010
Poznámka:
EXPORT- IMPORT, s.r.o. Bardejov
Dukelská 19, Bardejov
Dátum: 29.04.2010
Poznámka:
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Letisko M. R. Štefánika, Bratislava II
Dátum: 17.05.2012
Poznámka:
PASPOL SK, spol. s r.o.
, Pravenec 420
Dátum: 11.07.2012
Poznámka: