JMB, s.r.o.
V.Žingora 11229/32B, Martin
Dátum: 28.07.2021
KLF-Distribúcia, s.r.o.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 07.06.2022
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 05.12.2014
Poznámka: , Rozhodnutie číslo 0056/2014/E-PP bolo zmenené rozhodnutím číslo 0012/2017/E-PP [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 12.12.2014
Poznámka:
Druhá prenosová, s. r. o.
Kolonáda Bojnice 944, Bojnice
Dátum: 07.09.2021
ENEF s.r.o.
Gagarinova 1218/4, Holíč
Dátum: 07.09.2021
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 16.06.2022
eGrid SK s.r.o.
Mostová 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 17.06.2022
MEOPTIS, s.r.o.
J. Hagaru 9, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 22.06.2022
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 29.06.2022
Poznámka:
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 12.07.2022
LEVEL ENERGY SLOVAKIA s.r.o.
Šebastovská 2, Prešov
Dátum: 05.08.2022
SLOVENSKÁ ENERGETICKÁ A OBCHODNÁ s.r.o.
Šebastovská 2, Prešov
Dátum: 08.08.2022
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 06.09.2022
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 30.09.2022
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 24.11.2022
Poznámka:
PPS Group a.s.
Tajovského 7, Detva
Dátum: 20.06.2008
Poznámka:
CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1, Humenné
Dátum: 08.11.2021
KLF-Distribúcia, s.r.o.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 10.11.2021
Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, Martin
Dátum: 11.11.2021