Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 20.12.2016
Poznámka:
I. S. Servis s. r. o.
Dolné Rudiny 1, Žilina
Dátum: 19.09.2013
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 22.08.2014
Poznámka:
Dalkia a.s.
Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 21.08.2014
Poznámka:
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa
Dátum: 30.05.2022
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 21.12.2015
Poznámka:
Duchonka s.r.o.
1. mája 205, Prašice
Dátum: 12.11.2013
Poznámka:
BUČINA ZVOLEN, a.s.
Novozámocká cesta 222, Nitra
Dátum: 24.04.2007
Poznámka:
JMB, s.r.o.
V.Žingora 11229/32B, Martin
Dátum: 28.07.2021
KLF-Distribúcia, s.r.o.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 07.06.2022
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 12.12.2014
Poznámka:
ENEF s.r.o.
Gagarinova 1218/4, Holíč
Dátum: 07.09.2021
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 16.06.2022
MEOPTIS, s.r.o.
J. Hagaru 9, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 22.06.2022
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 29.06.2022
Poznámka:
LEVEL ENERGY SLOVAKIA s.r.o.
Šebastovská 2, Prešov
Dátum: 05.08.2022
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu č. 0080/2022/E-PP, Rozhodnutie číslo 0080/2022/E-PP ruší rozhodnutie číslo 0002/2024/E-ZR (PDF)
SLOVENSKÁ ENERGETICKÁ A OBCHODNÁ s.r.o.
Šebastovská 2, Prešov
Dátum: 08.08.2022
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu č. 0081/2022/E-PP, Rozhodnutie číslo 0081/2022/E-PP ruší rozhodnutie číslo 0003/2024/E-ZR [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 06.09.2022
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 30.09.2022
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 24.11.2022
Poznámka: