Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 29.03.2023
Poznámka:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 25.04.2023
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 19.05.2017
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 25.09.2019
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 05.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie č. 0009/2023/E-PP ruší rozhodnutie číslo 0009/2014/E-PP [PDF] v znení neskorších rozhodnutí. Rozhodnutie č. 0009/2023/E-PP z 05.12.2023 úrad vydal s účinnosťou k 01.01.2024
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 24.05.2017
Poznámka: , mení rozhodnutia číslo 0031/2014/E-PP [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 06.08.2018
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 28.09.2020
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 20.10.2020
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 23.03.2015
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 27.06.2017
Poznámka: , Rozhodnutie číslo 0012/2017/E-PP mení rozhodnutie číslo 0056/2014/E-PP [PDF]
GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 10.05.2022
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 14.07.2014
Poznámka:
TWINLOGY s. r. o.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 03.12.2019
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 30.11.2020
LOJECT 1 s.r.o.
Šoltésovej 2, Bratislava
Dátum: 20.04.2015
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 17.12.2019
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 16.12.2020
BBF elektro s.r.o.
Radlinského 17/B, Spišská Nová Ves
Dátum: 03.07.2014
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 09.08.2016
Poznámka: