OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 25.04.2023
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 25.09.2019
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 05.12.2023
Poznámka: , Rozhodnutie č. 0009/2023/E-PP ruší rozhodnutie číslo 0009/2014/E-PP [PDF] v znení neskorších rozhodnutí. Rozhodnutie č. 0009/2023/E-PP z 05.12.2023 úrad vydal s účinnosťou k 01.01.2024
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 06.08.2018
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 28.09.2020
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 15.12.2023
Poznámka:
GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 10.05.2022
ISTROCENTRUM s. r. o.
Mlynské nivy 16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 21.12.2023
Poznámka:
TWINLOGY s. r. o.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 03.12.2019
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 30.11.2020
GGE distribúcia, s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 21.12.2023
Poznámka:
LOJECT 1 s.r.o.
Šoltésovej 2, Bratislava
Dátum: 20.04.2015
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 17.12.2019
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 21.12.2023
Poznámka:
BBF elektro s.r.o.
Radlinského 17/B, Spišská Nová Ves
Dátum: 03.07.2014
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 02.10.2018
Poznámka:
Daifel finance, a.s.
Nitrianska 99, Hlohovec
Dátum: 11.05.2022
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 29.12.2023
Poznámka:
TERAPO, spol. s r.o.
Nám. Ľ. Štúra 16, Banská Bystrica
Dátum: 07.07.2014
Poznámka:
ENGIE Services a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 24.08.2016
Poznámka: