Ako posunúť energetický trh vpred a zabezpečiť stabilitu regulačného prostredia? O prebiehajúcich legislatívnych zmenách, rozvoji „zelenej energie“, nastavení regulačných mantinelov a vízii budúceho rozvoja sektora diskutoval dňa 19.06.2024 Jozef Holjenčík s viac ako dvoma desiatkami predstaviteľov odbornej verejnosti - zástupcov firiem a združení na stretnutí platformy ENERGOKLUB v Bratislave.
Predseda ÚRSO diskutuje na stretnutí platformy ENERGOKLUB Zobraziť galériu

Predmetom konštruktívnej, takmer dvojhodinovej debaty, boli viaceré aspekty cenových vyhlášok a novelizácie pravidiel trhu s elektrinou a plynom, ktoré zásadným spôsobom zabezpečia spravodlivejšie ceny energií pre slovenské domácnosti, okrem iného aj zvýšením platby za prístup do distribučnej sústavy pre výrobcov na 20 %, či účinnejšou kontrolou regulovaných subjektov.

Predseda úradu podrobne zodpovedal všetky otázky prítomnej odbornej verejnosti. Zároveň na stretnutí vysvetlil aj aspekty pripravovanej novelizácie štandardov kvality, ktoré budú lepšie chrániť koncových odberateľov. Jozef Holjenčík predpokladá, že nultá verzia materiálu by mala byť predložená na verejnú diskusiu už v priebehu najbližších týždňov.