Jozef Holjenčík sa dňa 05.06.2024 v Bratislave zúčastnil medzinárodnej konferencie „Prežije európsky priemysel rok 2025?“. Na podujatí s účasťou prezidenta Spolkového zväzu nemeckého priemyslu Siegfrieda Russwurma predseda úradu vystúpil s odbornou prezentáciou pod názvom: „Energetika a ceny energií - základný parameter pre konkurencieschopnosť európskeho priemyslu“.
predseda úradu Zobraziť galériu

Konferenciu organizovala Republiková únia zamestnávateľov a Smart Mobility Lab a konala sa pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR. Hostia si vymenili svoje pohľady na skúsenosti s dopadmi dekarbonizácie a politických rozhodnutí EÚ s negatívnym vplyvom na priemysel v Nemecku a ďalšie krajiny EÚ.

Jozef Holjenčík sa vo svojej prezentácii zameral na analýzu ambicióznych cieľov EÚ v oblasti energetiky. Predstavil vývoj cien elektriny a plynu, ich volatilitu a nepredvídateľnosť. Zameral sa na energetický mix SR v európskom kontexte a venoval sa tiež rôznym parametrom udržateľnosti bezpečnosti európskej energetickej infraštruktúry, možnosti dodávok plynu v EÚ a budovaniu integrácie energetického systému EÚ.

Citácie z prezentácie predsedu úradu Jozefa Holjenčíka:

„Na zachovanie svojej konkurencieschopnosti EÚ potrebuje spoľahlivé a bezpečné dodávky cenovo dostupnej energie a dobre integrovaný trh s energiou. Vyššie ceny energií v porovnaní s niektorými globálnymi konkurentmi budú v EÚ pretrvávať ešte istý počet rokov.“

„Prijímanie množstva právnych predpisov na zvýšenie ambície v oblastiach obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti môžu destabilizovať trhy, vytvoriť vysokú potrebu ochrany spotrebiteľov pred vysokými cenami energie.“

„Energetický prechod vyvoláva značný dopyt po nových technológiách, ktoré umožňujú elektrifikáciu. Elektrifikácia a posun smerom k zelenej a uhlíkovo neutrálnej výrobe energie budú pravdepodobne hrať veľkú úlohu pri znižovaní globálnych emisií, ale podporné technológie, ako sú solárna fotovoltaika, vietor, tepelné čerpadlá a systémy na ukladanie energie z batérií (BESS) vyžadujú nové investície a dodatočné náklady.“

„Základom pre konkurencieschopnosť európskeho priemyslu je dostatok energií za spravodlivé a primerané ceny. Tieto skutočnosti sú ovplyvňované nielen geopolitickou situáciou, ale najmä nekoordinovaným a nekoncepčným postupom zo strany kompetentných inštitúcií v rámci EU.“

„Negatívny vplyv na konkurencieschopnosť má viacero faktorov. Jedným z nich je  "green deal" a s ním súvisiace pripravované aktivity. Aktuálnou sa stáva otázka prehodnotenia, alebo revízie príliš ambicióznych zámerov v tejto oblasti. Sme svedkami intenzifikácie požiadaviek na rozvoj elektromobility, avšak nie sme pripravení na tento rozvoj systémovo a to najmä v oblasti pripravenosti prenosových a distribučných sústav zvládať požiadavky rozvoja, nehovoriac o zdrojovej pripravenosti. Potrebné je taktiež vnímať aj výsledky vývoja a čoraz viac sa presadzujúceho vodíka ako nového zdroja energie.“

„V oblasti energetiky je potrebné rešpektovať energetický mix každej krajiny a na tomto základe budovať spoluprácu a vývoj v tejto oblasti a zodpovedne pripravovať príslušnú legislatívu tak, aby mala pozitívny dopad na nielen dostatok energií, ale aj na primerané ceny.“