Predseda ÚRSO Andrej Juris sa dňa 01.03.2023 stretol v Budapešti s predsedníčkou Maďarského úradu pre reguláciu energetiky a verejných služieb (MEKH) Edit Juhász. Bolo to ich prvé bilaterálne rokovanie. Obaja lídri na stretnutí deklarovali odhodlanie zachovať a ďalej posilňovať spoluprácu medzi oboma regulačnými úradmi v oblasti energetiky na národnej i európskej úrovni.
MEKH_64 Zobraziť galériu

EÚ zároveň v rámci tohto podujatia podporila aj študijnú návštevu predstaviteľov ÚRSO v priestoroch MEKH. Maďarský regulátor prijal delegáciu ÚRSO v rámci programu TAIEX (Technická pomoc a výmena informácií) podporovaného Európskou komisiou s pomocou spoločnosti Ernst & Young. Študijná návšteva v Maďarsku bola zároveň záverečným zasadnutím projektu s názvom „Štrukturálna reforma regulačného rámca pre sieťové odvetvia na Slovensku", ktorého cieľom bolo vytvoriť inovatívnejší, ekologickejší, transparentnejší, predvídateľnejší a prispôsobivejší energetický regulačný rámec v Slovenskej republike.

 

Podujatie umožnilo výmenu osvedčených postupov a poznatkov medzi odborníkmi z MEKH a ÚRSO so zameraním na implementáciu balíka opatrení v oblasti čistej energie (CEP). Podpredseda MEKH pre strategické a medzinárodné záležitosti Pál Ságvári napríklad poskytol prehľad o právnom a inštitucionálnom postavení maďarského regulačného orgánu a o energetických regulačných výzvach krajiny. Následné prezentácie odborníkov z MEKH sa týkali integrácie trhu, vyrovnávacích trhov, záruk pôvodu na trhu s elektrinou a otázok ochrany spotrebiteľa, po ktorých nasledovala diskusia so zástupcami ÚRSO.

 

Predstavitelia MEKH a ÚRSO sa na záver dohodli, že budú pokračovať v spolupráci v regulačných otázkach na bilaterálnej, regionálnej a európskej úrovni, ako aj v rámci medzinárodných organizácií regulačných orgánov v oblasti energetiky, ako sú ACER a ERRA.