Úrad pripomína regulovaným subjektom zákonnú povinnosť zaslať do 28.02.2023 vyhodnotenie štandardov kvality a prehľad o vyplatených kompenzačných platbách za rok 2022. V prípade, že regulovaný subjekt v roku 2022 nevykonával regulovanú činnosť, na ktorú má povolenie alebo potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti, nepredkladá úradu vyhodnotenie štandardov kvality a prehľad o vyplatených kompenzačných platbách, ale úradu do 28.02.2023 zašle oznámenie, že danú činnosť (dané činnosti) nevykonával. Viac informácií nájdete tu: https://www.urso.gov.sk/standardy-kvality/
coins-g07ec12225_1280 Zobraziť galériu

Viac informácií nájdete tu: https://www.urso.gov.sk/standardy-kvality/