Obec Chmeľov
, Chmeľov č.89
0048/2015/V-RG
Dátum: 20.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Nižný Hrabovec
Nižný Hrabovec 407, Nižný Hrabovec
0054/2015/V-RG
Dátum: 20.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Brezany
, Brezany 64
0034/2015/V-RG
Dátum: 19.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Heľpa
Farská 588/2, Heľpa
0033/2015/V-RG
Dátum: 19.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Raslavice
Hlavná 154, Raslavice
0032/2015/V-RG
Dátum: 19.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Smolník
Smolník 1, Smolník
0030/2015/V-RG
Dátum: 19.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Záhradné
Tulčícka 271/2, Fintice
0031/2015/V-RG
Dátum: 19.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Kolíňany
Nám. L. A. Aranya 528, Kolíňany
0029/2015/V-RG
Dátum: 19.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Dolná Súča
, Dolná Súča 2
0027/2015/V-RG
Dátum: 18.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Stará Kremnička
198, Stará Kremnička
0028/2015/V-RG
Dátum: 18.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Blatné
Šarfická 300/37, Blatné
0025/2015/V-RG
Dátum: 12.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Jablonov
, Jablonov 165
0026/2015/V-RG
Dátum: 12.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Lackov
Lackov č. 20, Lackov
0024/2015/V-RG
Dátum: 17.02.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Dúbravy
, Dúbravy 196
0022/2015/V-RG
Dátum: 16.02.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Okrúhle
č. 131, Okrúhle
0021/2015/V-RG
Dátum: 16.02.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Oľka
Oľka 174, Oľka
0019/2015/V-RG
Dátum: 16.02.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Podhorie
Podhorie 84, Podhorie
0018/2015/V-RG
Dátum: 16.02.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Šarišský Štiavnik
č. 65, Šarišský Štiavnik
0020/2015/V-RG
Dátum: 16.02.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Teplička
Teplička 83, Teplička
0023/2015/V-RG
Dátum: 16.02.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Čab
, Čab 1
0011/2015/V-RG
Dátum: 02.02.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom