Obec Arnutovce
Arnutovce 64, Arnutovce
0077/2015/V-RG
Dátum: 02.04.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Alekšince
, Alekšince
0072/2015/V-RG
Dátum: 31.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Beloveža
, Hažlín
0073/2015/V-RG
Dátum: 31.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Jatov
, Jatov 190
0075/2015/V-RG
Dátum: 31.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
0071/2015/V-RG
Dátum: 31.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Malé Vozokany
, Malé Vozokany 46
0074/2015/V-RG
Dátum: 31.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   e) odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Domaniža
Domaniža 426, Domaniža
0070/2015/V-RG
Dátum: 30.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Veľké Zálužie
Obecná 955, Veľké Zálužie
0069/2015/V-RG
Dátum: 30.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Sedmerovec
Sedmerovec, Slávnica
0068/2015/V-RG
Dátum: 24.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Bajtava
Bajtava 86, Bajtava
0065/2015/V-RG
Dátum: 23.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Červená Voda
Červená Voda 28, Červená Voda
0067/2015/V-RG
Dátum: 23.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Čimhová
Čimhová 20, Liesek
0064/2015/V-RG
Dátum: 23.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Hrnčiarska Ves
Pondelok 87, Hrnčiarska Ves
0063/2015/V-RG
Dátum: 23.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Snežnica
, Snežnica 17
0061/2015/V-RG
Dátum: 23.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Vajkovce
Vajkovce 84, Vajkovce
0062/2015/V-RG
Dátum: 23.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Trstené pri Hornáde
Osloboditeľov 118, Trstená pri Hornáde
0066/2015/V-RG
Dátum: 23.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Mesto Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1 , Brezno 1
0056/2015/V-RG
Dátum: 20.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   j) pripojenie na verejnú kanalizáciu
Obec Bačkov
Hlavná 201, Bačkov
0038/2015/V-RG
Dátum: 20.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Bzenov
Bzenov 38, Bzenov
0042/2015/V-RG
Dátum: 20.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Čereňany
Pálenická 491/4, Čereňany
0057/2015/V-RG
Dátum: 20.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou