Obec Urmince
Urmince 493, Urmince
0116/2015/V-RG
Dátum: 22.09.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Boliarov
Boliarov 25, Kecerovce
0110/2015/V-RG
Dátum: 21.09.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Čertižné
Čertižné 57, Habura
0115/2015/V-RG
Dátum: 21.09.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Rokycany
Rokycany 45, Rokycany
0112/2015/V-RG
Dátum: 21.09.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Trstice
Trstice 667, Trstice
0111/2015/V-RG
Dátum: 21.09.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Brehov
Hlavná 1, Brehov
0114/2015/V-RG
Dátum: 21.09.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Vodárenské a technické služby, s.r.o.
Šafárikova 30, Hlohovec
0113/2015/V-RG
Dátum: 21.09.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Jasenica
Jasenica 130, Jasenica
0109/2015/V-RG
Dátum: 11.09.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Matiašovce
Hlavná 74/43, Matiašovce
0108/2015/V-RG
Dátum: 28.08.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Kecerovce
, Kecerovce 92
0107/2015/V-RG
Dátum: 22.07.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Jakubovany
, Jakubovany 24
0106/2015/V-RG
Dátum: 25.06.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Kysucký Lieskovec
, Kysucký Lieskovec 29
0104/2015/V-RG
Dátum: 11.06.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Rudník
č. 1, Rudník
0103/2015/V-RG
Dátum: 11.06.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
AQUASPIŠ spol. s r.o.
Sadová 12/2081, Spišská Nová Ves
0105/2015/V-RG
Dátum: 11.06.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Trnovec nad Váhom
Trnovec nad Váhom 587, Trnovec nad Váhom
0102/2015/V-RG
Dátum: 10.06.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   e) odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
NEVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.
, Malacky
0100/2015/V-RG
Dátum: 10.06.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Bačkovík
Bačkovík 41, Bačkovík
0101/2015/V-RG
Dátum: 10.06.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Rejdová
, Rejdová 47
0099/2015/V-RG
Dátum: 04.06.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Pavľany
Pavľany 56, Vyšné Repaše
0098/2015/V-RG
Dátum: 01.06.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Balog nad Ipľom
Hlavná 75, Balog nad Ipľom
0097/2015/V-RG
Dátum: 21.05.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   j) pripojenie na verejnú kanalizáciu