Obec Torysky
Torysky 20, Torysky
0451/2013/V-RG
Dátum: 17.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Tomášov
ul. 1. mája 5, Tomášov
0043/2016/V-RG
Dátum: 01.12.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   j) pripojenie na verejnú kanalizáciu
Obec Tomášov
ul. 1. mája 5, Tomášov
0014/2013/V-RG
Dátum: 25.04.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   e) odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   f) čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpad. vôd verejnou kanalizáciou
Obec Tomášov
ul. 1. mája 5, Tomášov
0357/2013/V-RG
Dátum: 10.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Tomášikovo
Hlavná 319, Tomášikovo
0484/2013/V-RG
Dátum: 19.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Tisinec
Tisinec 1, Stropkov
0611/2013/V-RG
Dátum: 18.11.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Timoradza
Timoradza 1, Podlužany
0003/2016/V-RG
Dátum: 25.02.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Timoradza
Timoradza 1, Podlužany
0330/2013/V-RG
Dátum: 03.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Tichý Potok
Tichý Potok 139, Brezovica nad Torysou
0571/2013/V-RG
Dátum: 30.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Tesárske Mlyňany
Hlavná 647/96, Tesárske Mlyňany
0195/2013/V-RG
Dátum: 31.07.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Terňa
Hlavná 58, Terňa
0312/2013/V-RG
Dátum: 26.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Teplý Vrch
Teplý Vrch 80, Teplý Vrch
0366/2013/V-RG
Dátum: 11.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   j) pripojenie na verejnú kanalizáciu
Obec Teplička
Teplička 83, Teplička
0018/2014/V-RG
Dátum: 10.06.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Teplička
Teplička 83, Teplička
0023/2015/V-RG
Dátum: 16.02.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Telgárt
Telgárt 70 , Telgárt
0501/2013/V-RG
Dátum: 04.10.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Tekovská Breznica
, Tekovská Breznica 566
0198/2013/V-RG
Dátum: 01.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Tachty
Tachty 152, Nová Bašta
0381/2013/V-RG
Dátum: 11.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Svinná
Svinná 141, Svinná
0256/2013/V-RG
Dátum: 13.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Svinia
Hlavná 87/10, Svinia
0045/2015/V-RG
Dátum: 20.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Svinia
Hlavná 87/10, Svinia
0037/2014/V-RG
Dátum: 28.11.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou