Obec Urmince
Urmince 493, Urmince
0116/2015/V-RG
Dátum: 22.09.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Uňatín
Uňatín 49, Bzovík
0465/2013/V-RG
Dátum: 19.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Uhrovec
SNP 86/7, Uhrovec
0302/2013/V-RG
Dátum: 23.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   j) pripojenie na verejnú kanalizáciu
Obec Uhorské
, Uhorské 8
0279/2013/V-RG
Dátum: 19.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Uhliská
Uhliská 104 , Pukanec
0141/2015/V-RG
Dátum: 01.12.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Uhliská
Uhliská 104 , Pukanec
0568/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Udiča
Udiča 302, Udiča
0332/2013/V-RG
Dátum: 03.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Tvarožná
Tvarožná 27, Tvarožná
0144/2013/V-RG
Dátum: 10.07.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Tupá
Tupá 113, Horné Semerovce
0152/2013/V-RG
Dátum: 17.07.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Tuchyňa
Tuchyňa 205, Tuchyňa
0087/2015/V-RG
Dátum: 20.04.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Tuchyňa
Tuchyňa 205, Tuchyňa
0208/2013/V-RG
Dátum: 01.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Trstice
Trstice 667, Trstice
0111/2015/V-RG
Dátum: 21.09.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Trstené pri Hornáde
Osloboditeľov 118, Trstená pri Hornáde
0066/2015/V-RG
Dátum: 23.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Trstené pri Hornáde
Osloboditeľov 118, Trstená pri Hornáde
0305/2013/V-RG
Dátum: 23.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Trpín
Trpín 31, Litava na Slovensku
0590/2013/V-RG
Dátum: 14.10.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Trnovec nad Váhom
Trnovec nad Váhom 587, Trnovec nad Váhom
0102/2015/V-RG
Dátum: 10.06.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   e) odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Trnovec nad Váhom
Trnovec nad Váhom 587, Trnovec nad Váhom
0026/2014/V-RG
Dátum: 17.07.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   e) odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Trnavá Hora
, Trnavá Hora 229
0142/2015/V-RG
Dátum: 03.12.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Trnavá Hora
, Trnavá Hora 229
0012/2013/V-RG
Dátum: 25.04.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Trebatice
Hlavná 247/107, Trebatice
0337/2013/V-RG
Dátum: 03.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou