Obec Veľké Rovné
, Veľké Rovné 1621
0013/2013/V-RG
Dátum: 25.04.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Veľké Kostoľany
M. R. Štefánika 800/1, Veľké Kostoľany
0380/2013/V-RG
Dátum: 11.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Veľká Paka
, Veľká Paka 189
0092/2015/V-RG
Dátum: 07.05.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
Obec Veľká Paka
, Veľká Paka 189
0281/2013/V-RG
Dátum: 19.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
Obec Veľká Mača
Sereďská č. 137, Veľká Mača
0044/2013/V-RG
Dátum: 31.05.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Veľká Lomnica
Tatranská 175/23, Veľká Lomnica
0070/2013/V-RG
Dátum: 06.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Veľká Hradná
Veľká Hradná 42, Svinná
0133/2015/V-RG
Dátum: 01.12.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Veľká Hradná
Veľká Hradná 42, Svinná
0401/2013/V-RG
Dátum: 11.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Velčice
Velčice, Hlavná 73, Sľažany
0600/2013/V-RG
Dátum: 23.10.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Velčice
Velčice, Hlavná 73, Sľažany
0009/2013/V-RG
Dátum: 23.04.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   f) čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpad. vôd verejnou kanalizáciou
Obec Vavrišovo
Vavrišovo 40, Pribylina
0049/2015/V-RG
Dátum: 20.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Vavrišovo
Vavrišovo 40, Pribylina
0269/2013/V-RG
Dátum: 19.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Varhaňovce
Varhaňovce 56, Šarišské Bohdanovce
0060/2015/V-RG
Dátum: 20.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Varhaňovce
Varhaňovce 56, Šarišské Bohdanovce
0583/2013/V-RG
Dátum: 03.10.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Valkovce
Valkovce 62, Valkovce
0112/2013/V-RG
Dátum: 20.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Valaská
Námestie 1. mája 8, Valaská
0291/2013/V-RG
Dátum: 20.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Vajkovce
Vajkovce 84, Vajkovce
0062/2015/V-RG
Dátum: 23.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Vajkovce
Vajkovce 84, Vajkovce
0560/2013/V-RG
Dátum: 19.11.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Uzovce
, Uzovce 136
0023/2016/V-RG
Dátum: 14.09.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Uzovce
, Uzovce 136
0247/2013/V-RG
Dátum: 13.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom