Obec Vlkovce
Vlkovce 90, Vlkovce
0086/2015/V-RG
Dátum: 15.04.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Vlkovce
Vlkovce 90, Vlkovce
0165/2013/V-RG
Dátum: 25.07.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Vlača
, Vlača 56
0572/2013/V-RG
Dátum: 03.10.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Víťaz
, Víťaz 111
0133/2013/V-RG
Dátum: 27.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Vitanová
Vitanová 82, Liesek
0041/2015/V-RG
Dátum: 20.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Vitanová
Vitanová 82, Liesek
0452/2013/V-RG
Dátum: 17.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Vinosady
Pezinská 95, Vinosady
0017/2013/V-RG
Dátum: 10.05.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Viničné
Hlavná 209, Viničné pri Pezinku
0420/2013/V-RG
Dátum: 16.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Vikartovce
, Vikartovce 159
0142/2013/V-RG
Dátum: 10.07.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Vígľašská Huta-Kalinka
Vígľašská Huta-Kalinka 73, Slatinské Lazy
0016/2015/V-RG
Dátum: 02.02.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Vígľašská Huta-Kalinka
Vígľašská Huta-Kalinka 73, Slatinské Lazy
0087/2013/V-RG
Dátum: 12.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Veselé
Veselé 346, Veselé pri Piešťanoch
0408/2013/V-RG
Dátum: 11.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Veľký Slivník
Veľký Slivník 82, Terňa
0058/2015/V-RG
Dátum: 20.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Veľký Slivník
Veľký Slivník 82, Terňa
0232/2013/V-RG
Dátum: 07.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Veľký Slavkov
Kpt. Morávku 117, Veľký Slavkov
0272/2013/V-RG
Dátum: 19.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Veľký Grob
, Veľký Grob 272
0240/2013/V-RG
Dátum: 08.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Veľký Folkmar
Veľký Folkmar 334, Veľký Folkmar
0447/2013/V-RG
Dátum: 17.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Veľký Biel
Železničná 76, Veľký Biel
0029/2013/V-RG
Dátum: 21.05.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Veľké Zálužie
Obecná 955, Veľké Zálužie
0069/2015/V-RG
Dátum: 30.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Veľké Zálužie
Obecná 955, Veľké Zálužie
0453/2013/V-RG
Dátum: 17.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom