Obec Záhorce
Krtíšska 173/98, Želovce
0024/2013/V-RG
Dátum: 15.05.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   j) pripojenie na verejnú kanalizáciu
Obec Vysoká pri Morave
Hlavná 196/102, Vysoká pri Morave
0095/2013/V-RG
Dátum: 17.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Vysoká
Vysoká 2, Banská Štiavnica 1
0378/2013/V-RG
Dátum: 11.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Vyšný Medzev
Hrdinov SNP 152, Medzev
0060/2013/V-RG
Dátum: 05.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Vyšný Hrabovec
Vyšný Hrabovec 40, Tokajík
0140/2015/V-RG
Dátum: 01.12.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Vyšný Hrabovec
Vyšný Hrabovec 40, Tokajík
0521/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Vyšná Slaná
, Vyšná Slaná 29
0130/2013/V-RG
Dátum: 27.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Vyšná Polianka
Vyšná Polianka 21, Nižná Polianka
0237/2013/V-RG
Dátum: 08.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Vyšná Myšľa
Hlavná 60, Vyšná Myšľa
0202/2013/V-RG
Dátum: 01.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Vyšná Kamenica
, Vyšná Kamenica 39
0183/2013/V-RG
Dátum: 29.07.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Vydrník
Vydrník 55, Spišský Štiavnik
0038/2014/V-RG
Dátum: 28.11.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Vydrník
Vydrník 55, Spišský Štiavnik
0574/2013/V-RG
Dátum: 03.10.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Vršatské Podhradie
Vršatské Podhradie 54 , Pruské
0507/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Vrbovce
, Vrbovce 42
0047/2013/V-RG
Dátum: 31.05.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Vrakúň
Námestie sv. Štefana 474/1, Vrakúň
0139/2015/V-RG
Dátum: 01.12.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Vrakúň
Námestie sv. Štefana 474/1, Vrakúň
0008/2014/V-RG
Dátum: 15.01.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Vozokany
, Vozokany 57
0220/2013/V-RG
Dátum: 05.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Volkovce
Hlavná 4, Volkovce
0013/2014/V-RG
Dátum: 15.04.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Volica
Volica 64, Radvaň nad Laborcom
0561/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Vojkovce
Vojkovce 37, Spišské Vlachy
0259/2013/V-RG
Dátum: 13.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom