Obec Žirany
Žirany 194, Žirany
0096/2015/V-RG
Dátum: 20.05.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Žikava
Žikava 104, Žikava
0012/2015/V-RG
Dátum: 02.02.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Žikava
Žikava 104, Žikava
0193/2013/V-RG
Dátum: 31.07.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Zemplínska Teplica
Okružná 340/2, Zemplínska Teplica
0614/2013/V-RG
Dátum: 11.12.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Zemplínska Teplica
Okružná 340/2, Zemplínska Teplica
0314/2013/V-RG
Dátum: 26.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Zemiansky Vrbovok
Zemiansky Vrbovok, Bzovík
0319/2013/V-RG
Dátum: 27.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Želmanovce
Želmanovce 24, Kuková
0122/2013/V-RG
Dátum: 25.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Železník
Železník 16, Giraltovce
0315/2013/V-RG
Dátum: 26.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Zeleneč
Školská 224/5, Zeleneč
0264/2013/V-RG
Dátum: 13.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   e) odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Zborov nad Bystricou
, Zborov nad Bystricou 223
0393/2013/V-RG
Dátum: 11.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Zborov
Lesná 10, Zborov
0114/2013/V-RG
Dátum: 25.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Zbehy
, Zbehy 69
0567/2013/V-RG
Dátum: 30.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Závod
Sokolská 243, Závod
0316/2013/V-RG
Dátum: 26.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Závadka nad Hronom
Osloboditeľov 27, Závadka nad Hronom
0404/2013/V-RG
Dátum: 11.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Závada
Závada 54, Závada
0397/2013/V-RG
Dátum: 11.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Žalobín
Žalobín 144, Žalobín
0425/2013/V-RG
Dátum: 16.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Žakovce
, Žakovce 55
0082/2013/V-RG
Dátum: 10.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Zákamenné
, Zákamenné 1002
0187/2013/V-RG
Dátum: 30.07.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Záhradné
Tulčícka 271/2, Fintice
0031/2015/V-RG
Dátum: 19.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Záhradné
Tulčícka 271/2, Fintice
0462/2013/V-RG
Dátum: 19.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou