Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, Považská Bystrica
0143/2013/V-RG
Dátum: 10.07.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
0354/2013/V-RG
Dátum: 09.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Podnik výroby a služieb, príspevková organizácia
, Podvysoká 306
0538/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Podnik výroby a služieb, príspevková organizácia
, Podvysoká 306
0609/2013/V-RG
Dátum: 04.11.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Podnik verejnoprospešných služieb obec Kolíňany
Námestie L. A. Aranya 528, Kolíňany
0001/2016/V-RG
Dátum: 26.01.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
OVKS SOCHOŇ, s. r. o.
280, Kočovce
0284/2013/V-RG
Dátum: 19.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
Bysterecká 2180, Dolný Kubín
0351/2013/V-RG
Dátum: 09.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
OFZ, a.s.
, Istebné
0542/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obecný podnik ŠnO, s.r.o.
Mýtne nám. 1, Štvrtok na Ostrove
0549/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o.
Sokolská 487, Strečno
0550/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o.
nám. 1. Mája 495/52, Chtelnica
0025/2014/V-RG
Dátum: 04.07.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB
Za múrom 37, Pukanec
0530/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obecný podnik Nenince s.r.o.
Hlavná 238/110, Nenince
0273/2013/V-RG
Dátum: 19.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor, spol. s r.o.
, Lúka 205
0063/2013/V-RG
Dátum: 06.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obecná kanalizačná, s.r.o.
, Veselé 346
0024/2014/V-RG
Dátum: 01.07.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Zvolenská Slatina
SNP 370/19, Zvolenská Slatina
0411/2013/V-RG
Dátum: 16.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Župkov
Župkov 12, Horné Hámre
0228/2013/V-RG
Dátum: 07.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Zubák
, Zubák 164
0270/2013/V-RG
Dátum: 19.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Zlaté
Zlaté 17, Rokytov
0235/2013/V-RG
Dátum: 07.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Zlatá Baňa
, Zlatá Baňa 71
0231/2013/V-RG
Dátum: 07.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom