SPR Šulianske jazero s.r.o.
, Rohovce 445
0021/2013/V-RG
Dátum: 10.05.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   e) odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 134, Nitra
0519/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
SLV s.r.o.
, Krajné 52
0083/2013/V-RG
Dátum: 11.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
0374/2013/V-RG
Dátum: 11.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
SI Teplo, s.r.o.
Námestie E. M. Šoltésovej 14, Levice
0045/2016/V-RG
Dátum: 13.12.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
SI Teplo, s.r.o.
Tematínska 5/A, Bratislava
0160/2013/V-RG
Dátum: 24.07.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Bôrická cesta 1960, Žilina
0154/2013/V-RG
Dátum: 19.07.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   j) pripojenie na verejnú kanalizáciu
Sanatórium Dr. Guhra, n.o.
Tatranská Polianka, Vysoké Tatry
0552/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. skratka názvu : RVSVV, s.r.o.
J. Palu 2/3, Nemšová
0010/2015/V-RG
Dátum: 02.02.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. skratka názvu : RVSVV, s.r.o.
J. Palu 2/3, Nemšová
0039/2013/V-RG
Dátum: 28.05.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
REALTY MANAGEMENT spol. s r.o.
Rákoš 28 , Zvolen
0019/2014/V-RG
Dátum: 12.06.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
REALTY MANAGEMENT spol. s r.o.
Rákoš 28 , Zvolen
0036/2014/V-RG
Dátum: 13.11.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Rabčice STRED, s.r.o.
, Rabčice 196
0429/2013/V-RG
Dátum: 16.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
RABČAN, s.r.o.
Rabčická 334, Rabča
0147/2013/V-RG
Dátum: 16.07.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
PTCHEM, s.r.o.
Štvrť kpt. Nálepku 751/1 Dubová, Nemecká
0036/2016/V-RG
Dátum: 11.11.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
PTCHEM, s.r.o.
Štvrť kpt. Nálepku 751/1 Dubová, Nemecká
0155/2013/V-RG
Dátum: 23.07.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Previ s.r.o.
Orechová Potôň 281, Orechová Potôň
0539/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, Bratislava
0004/2014/V-RG
Dátum: 14.01.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   f) čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpad. vôd verejnou kanalizáciou
PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, Bratislava
0527/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Prevádzkáreň obce Lendak
Kostolná 194/14, Lendak
0050/2013/V-RG
Dátum: 03.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou