Obec Švedlár
Švedlár 87 , Švedlár
0027/2016/V-RG
Dátum: 29.09.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Švedlár
Švedlár 87 , Švedlár
0505/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Svätý Kríž
Svätý Kríž 152, Svätý Kríž
0399/2013/V-RG
Dátum: 11.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Svätý Anton
Svätý Anton 34, Svätý Anton
0454/2013/V-RG
Dátum: 17.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Šúrovce
Nová 5, Šúrovce
0034/2016/V-RG
Dátum: 25.10.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Šurianky
Hlavná 54, Šurianky
0473/2013/V-RG
Dátum: 19.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Šuňava
Trojičné námestie 1, Šuňava
0458/2013/V-RG
Dátum: 17.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Šumiac
Jegorovova 4114, Šumiac
0422/2013/V-RG
Dátum: 16.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Súľov - Hradná
Súľov - Hradná 65, Súľov - Hradná
0016/2014/V-RG
Dátum: 13.05.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Súľov - Hradná
, Súľov - Hradná 65
0492/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Suchá Dolina
Suchá Dolina 68, Sedlice pri Prešove
0442/2013/V-RG
Dátum: 16.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Stuľany
Stuľany 42, Koprivnica
0613/2013/V-RG
Dátum: 06.12.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Studienka
Studienka 364 , Studienka na Záhorí
0496/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Studenec
Studenec 3, Spišské Podhradie
0037/2015/V-RG
Dátum: 20.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Studenec
Studenec 3, Spišské Podhradie
0446/2013/V-RG
Dátum: 17.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Studenec
Studenec 3, Spišské Podhradie
0598/2013/V-RG
Dátum: 15.10.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Stročín
Stročín 15, Svidník
0092/2013/V-RG
Dátum: 13.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Stráne pod Tatrami
Stráne pod Tatrami 2, Mlynčeky
0565/2013/V-RG
Dátum: 26.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Stožok
Stožok 47, Detva
0013/2015/V-RG
Dátum: 02.02.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Stožok
Stožok 47, Detva
0097/2013/V-RG
Dátum: 17.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou