Urbárske spolumajiteľstvo, pozemkové spoločenstvo Setechov
Setechov, Petrovice
0089/2015/V-RG
Dátum: 07.05.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, Martin
0049/2016/V-RG
Dátum: 21.12.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, Martin
0352/2013/V-RG
Dátum: 09.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, Piešťany
0004/2015/V-RG
Dátum: 29.01.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, Piešťany
0004/2016/V-RG
Dátum: 25.02.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, Piešťany
0034/2014/V-RG
Dátum: 13.10.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, Piešťany
0349/2013/V-RG
Dátum: 09.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
Kožušnícka 4, Trenčín
0032/2016/V-RG
Dátum: 20.10.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
1. mája 11, Trenčín
0030/2014/V-RG
Dátum: 03.09.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.
1. mája 11, Trenčín
0001/2015/V-RG
Dátum: 13.01.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.
1. mája 11, Trenčín
0350/2013/V-RG
Dátum: 09.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Technické služby Zohor, spol. s r.o.
Námestie 1. mája 1, Zohor
0516/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
TECHNICKÉ SLUŽBY STUPAVA, s. r. o.
Dlhá 11/1248, Stupava
0101/2013/V-RG
Dátum: 17.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
SUNNY RESIDENCE s.r.o.
Tomášikova 23/C, Bratislava
0021/2014/V-RG
Dátum: 18.06.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
0348/2013/V-RG
Dátum: 09.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
STAVOIMPEX Holíč, spol. s r. o.
Nám. Mieru 20, Holíč
0038/2016/V-RG
Dátum: 23.11.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   e) odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
STAVOIMPEX Holíč, spol. s r. o.
Nám. Mieru 20, Holíč
0005/2014/V-RG
Dátum: 14.01.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   e) odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
STAVOIMPEX Holíč, spol. s r. o.
Nám. Mieru 20, Holíč
0551/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o.
Nám. slobody 10, Skalica
0277/2013/V-RG
Dátum: 19.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
SPR Šulianske jazero s.r.o.
, Rohovce 445
0358/2013/V-RG
Dátum: 10.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou