Obec Červený Kláštor
Červený Kláštor 65, Červený Kláštor
0090/2013/V-RG
Dátum: 13.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Chmeľnica
, Chmeľnica 103
0470/2013/V-RG
Dátum: 19.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Chmeľov
, Chmeľov č.89
0048/2015/V-RG
Dátum: 20.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Chmeľov
, Chmeľov č.89
0253/2013/V-RG
Dátum: 13.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Chmiňany
Chmiňany 39, Chminianska Nová Ves
0431/2013/V-RG
Dátum: 16.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Chminianska Nová Ves
Školská 30, Chminianska Nová ves
0391/2013/V-RG
Dátum: 11.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Chrasť nad Hornádom
, Chrasť nad Hornádom 165
0362/2013/V-RG
Dátum: 11.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Chropov
Chropov 132, Chropov
0044/2016/V-RG
Dátum: 12.12.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Chynorany
Cintorínska 45/1, Chynorany
0294/2013/V-RG
Dátum: 20.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Čierne Kľačany
Mlynská 2, Zlaté Moravce
0031/2014/V-RG
Dátum: 11.09.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Čierny Balog
Závodie 2/2, Čierny Balog
0254/2013/V-RG
Dátum: 13.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Cigeľka
Cigeľka 33, Gaboltov
0225/2013/V-RG
Dátum: 06.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Čimhová
Čimhová 20, Liesek
0064/2015/V-RG
Dátum: 23.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Čimhová
Čimhová 20, Liesek
0292/2013/V-RG
Dátum: 20.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Cinobaňa
, Cinobaňa 299
0407/2013/V-RG
Dátum: 11.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   j) pripojenie na verejnú kanalizáciu
Obec Čirč
Čirč 208, Čirč
0098/2013/V-RG
Dátum: 17.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Čremošné
Čremošné 4, Turčianske Teplice
0313/2013/V-RG
Dátum: 26.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Čučma
, Čučma 47
0140/2013/V-RG
Dátum: 04.07.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   e) odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Danišovce
, Danišovce 15
0345/2013/V-RG
Dátum: 03.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Debraď
Debraď 147, Moldava nad Bodvou
0084/2013/V-RG
Dátum: 11.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom