Obec Cabov
, Cabov 126
0031/2016/V-RG
Dátum: 18.10.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Cabov
, Cabov 126
0178/2013/V-RG
Dátum: 26.07.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Čabradský Vrbovok
Čabradský Vrbovok 59, Čabradský Vrbovok
0258/2013/V-RG
Dátum: 13.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Čachtice
Malinovského 769, Čachtice
0015/2014/V-RG
Dátum: 05.05.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Čakanovce
Čakanovce 79, Bidovce
0181/2013/V-RG
Dátum: 29.07.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Čaňa
Oslobodieľov 22, Čaňa
0331/2013/V-RG
Dátum: 03.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Častkov
Častkov 35, Častkov
0003/2015/V-RG
Dátum: 29.01.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Častkovce
Častkovce 399, Častkovce
0287/2013/V-RG
Dátum: 19.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Čebovce
F. Szedera 320/162, Čebovce
0236/2013/V-RG
Dátum: 08.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Čechynce
Hlavná 112/74, Čechynce
0094/2015/V-RG
Dátum: 11.05.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Čechynce
Hlavná 112/74, Čechynce
0587/2013/V-RG
Dátum: 10.10.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   e) odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Čenkovce
Čenkovce 2, Zlaté Klasy
0419/2013/V-RG
Dátum: 16.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Čereňany
Pálenická 491/4, Čereňany
0057/2015/V-RG
Dátum: 20.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Čereňany
Pálenická 491/4, Čereňany
0439/2013/V-RG
Dátum: 16.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Čerenčany
S. Kollára 33/24, Čerenčany
0230/2013/V-RG
Dátum: 07.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Čermany
Čermany 182, Horné Obdokovce
0296/2013/V-RG
Dátum: 20.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Čertižné
Čertižné 57, Habura
0115/2015/V-RG
Dátum: 21.09.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Červená Voda
Červená Voda 28, Červená Voda
0067/2015/V-RG
Dátum: 23.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Červená Voda
Červená Voda 28, Červená Voda
0196/2013/V-RG
Dátum: 31.07.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Červenica pri Sabinove
, Červenica pri Sabinove 122
0190/2013/V-RG
Dátum: 31.07.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom