Obec Benkovce
č. 22, Benkovce
0036/2013/V-RG
Dátum: 23.05.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Bidovce
, Bidovce 210
0524/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Bielovce
Bielovce 98, Pastovce
0343/2013/V-RG
Dátum: 03.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Biskupová
Biskupová 62, Veľké Ripňany
0222/2013/V-RG
Dátum: 05.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   j) pripojenie na verejnú kanalizáciu
Obec Blatné
Šarfická 300/37, Blatné
0025/2015/V-RG
Dátum: 12.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Blatné
Šarfická 300/37, Blatné
0610/2013/V-RG
Dátum: 14.11.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Bobrovec
, Bobrovec 90
0581/2013/V-RG
Dátum: 03.10.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
Obec Bočiar
, Bočiar 23
0520/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Bodovce
Bodovce 55, Uzovce
0224/2013/V-RG
Dátum: 06.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Bogliarka
Bogliarka 33, Kružlov
0215/2013/V-RG
Dátum: 05.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Bohdanovce
, Bohdanovce 142
0150/2013/V-RG
Dátum: 17.07.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Bojničky
, Bojničky 90
0308/2013/V-RG
Dátum: 26.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Boliarov
Boliarov 25, Kecerovce
0110/2015/V-RG
Dátum: 21.09.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Borinka
, Borinka 110
0478/2013/V-RG
Dátum: 19.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Borovce
Borovce 168, Borovce
0336/2013/V-RG
Dátum: 03.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Branč
Hlavné námestie 1/1, Branč
0134/2015/V-RG
Dátum: 01.12.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Branč
Hlavné námestie 1/1, Branč
0402/2013/V-RG
Dátum: 11.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Braväcovo
Braväcovo 196, Braväcovo
0207/2013/V-RG
Dátum: 01.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Brehov
Hlavná 1, Brehov
0114/2015/V-RG
Dátum: 21.09.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Brehov
Hlavná 1, Brehov
0387/2013/V-RG
Dátum: 11.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom