Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
0026/2013/V-RG
Dátum: 17.05.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
0071/2015/V-RG
Dátum: 31.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
LOM a SLUŽBY s.r.o.
Zvolenská cesta 52/41, Pliešovce
0531/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
LOZORNO spol. s r. o.
Hlavná 1, Lozorno
0038/2013/V-RG
Dátum: 28.05.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
MAVOS, s.r.o.
, Voderady 262
0536/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Mesto Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1 , Brezno 1
0056/2015/V-RG
Dátum: 20.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   j) pripojenie na verejnú kanalizáciu
Mesto Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1 , Brezno 1
0533/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Mesto Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1 , Brezno 1
0612/2013/V-RG
Dátum: 19.11.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Mesto Bytča
Námestie SR 1, Bytča
0040/2014/V-RG
Dátum: 02.12.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Mesto Detva
Tajovského 7, Detva
0071/2013/V-RG
Dátum: 10.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Mesto Hriňová
Partizánska 1612, Hriňová
0503/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Mesto Krásno nad Kysucou
1. mája 1255, Krásno nad Kysucou
0616/2013/V-RG
Dátum: 17.12.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Mesto Nová Baňa
Námestie slobody 1, Nová Baňa
0244/2013/V-RG
Dátum: 08.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Mesto Sliač
Letecká 1, Sliač
0177/2013/V-RG
Dátum: 26.07.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Mesto Spišské Podhradie
Mariánske nám.37, Spišské Podhradie
0042/2016/V-RG
Dátum: 01.12.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   j) pripojenie na verejnú kanalizáciu
Mesto Spišské Podhradie
Mariánske nám.37, Spišské Podhradie
0083/2015/V-RG
Dátum: 15.04.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Mesto Spišské Podhradie
Mariánske nám.37, Spišské Podhradie
0532/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Mesto Tvrdošín
Trojičné námestie 185 , Tvrdošín
0601/2013/V-RG
Dátum: 25.10.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
MESTSKÁ ČOV, spol. s r.o.
M.R.Štefánika 1, Hlohovec
0145/2013/V-RG
Dátum: 16.07.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   f) čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpad. vôd verejnou kanalizáciou
Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.
Legionárska 1127, Sereď
0526/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom