Obec Horná Ždaňa
, Horná Ždaňa 167
0111/2013/V-RG
Dátum: 20.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Horné Mladonice
Horné Mladonice 40, Senohrad
0342/2013/V-RG
Dátum: 03.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Horné Orešany
, Horné Orešany 190
0485/2013/V-RG
Dátum: 19.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Horné Otrokovce
, Horné Otrokovce 146
0487/2013/V-RG
Dátum: 19.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   e) odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Horné Trhovište
, Horné Trhovište 73
0274/2013/V-RG
Dátum: 19.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Horné Zelenice
Horné Zelenice 14, Siladice
0304/2013/V-RG
Dátum: 23.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
Obec Horný Vadičov
, Horný Vadičov 160
0434/2013/V-RG
Dátum: 16.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Hoste
, Hoste 93
0251/2013/V-RG
Dátum: 13.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Hrabovec
, Hrabovec 105
0471/2013/V-RG
Dátum: 19.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Hrabovka
Hrabovka 26, Hrabovka
0082/2015/V-RG
Dátum: 02.04.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Hrabovka
Hrabovka 26, Hrabovka
0073/2013/V-RG
Dátum: 10.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Hrabušice
Hlavná ulica 171, Hrabušice
0126/2013/V-RG
Dátum: 25.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Hrádok
, Hrádok 149
0525/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Hrčeľ
Hlavná 200/30, Veľaty
0015/2016/V-RG
Dátum: 30.05.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Hrčeľ
Hlavná 200/30, Veľaty
0311/2013/V-RG
Dátum: 26.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Hrlica
, Hrlica 9
0125/2015/V-RG
Dátum: 02.11.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Hrlica
, Hrlica 9
0096/2013/V-RG
Dátum: 17.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Hrnčiarska Ves
Pondelok 87, Hrnčiarska Ves
0063/2015/V-RG
Dátum: 23.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Hrnčiarska Ves
Pondelok 87, Hrnčiarska Ves
0172/2013/V-RG
Dátum: 26.07.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Hrnčiarske Zalužany
Hlavná 90, Hrnčiarske Zalužany
0035/2014/V-RG
Dátum: 12.11.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   j) pripojenie na verejnú kanalizáciu